• Bel naar +31(0)546212361
  • Rechtstreeks uit de fabriek
  • 25 jaar ervaring
  • Kwaliteit en duurzaamheid

Jaarlijkse keuring

investeren in veiligheid

Artikelnummer 24-1-36-00001

Prijs op aanvraag
Offerte aanvragen
  • Vast bedrag per maand
  • Langere levensduur
  • Veiliger arbeidsmiddel
  • Keuring door Fabriek
  • Veiliger in gebruik
  • Inzage Rapportages via portal

Het keuren van arbeidsmiddelen (machines, werktuigen en gereedschap) is verplicht. In de Arbo-wet is sinds 1998 de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze regelgeving stelt dat een verplichte periodieke keuring een betere veiligheid bij machines en apparaten garandeert, mits dit wel door een deskundige keurmeester wordt gedaan. En Q-Line heeft deze deskundigheid in huis. Zodra uw arbeidsmiddel een Q-Line keuring heeft doorlopen, voldoet u dus aan de wet. Bij goedkeuring kunt u een jaar lang verantwoord weer verder. Bij afkeuring moet natuurlijk eerst een reparatie volgen voordat het arbeidsmiddel goedgekeurd kan worden en veilig is.

Alle werkgevers worden tegenwoordig verplicht door de ARBO-wet zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel. Hieronder vallen ook de elektrische apparaten in en rond de stal of manege, waaronder trainingsmolens, solariums en loopband-trainers.

Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze apparaten cq machines veilig zijn om mee te werken. De werkgever heeft de taak om dit aan te tonen.

Werkgevers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen. Een werkgever dient op verzoek van de arbeidsinspectie aan te tonen dat deze al het mogelijk gedaan heeft om de veiligheid van de aanwezige machines en apparaten te waarborgen.

Zelfs verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om een eventuele aansprakelijkheid neer te leggen bij de werkgever. Het ontbreken van een keuring kan zelfs beboet worden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat investeren in arbeidsveiligheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook rendabel. Ongevallen nemen af en daarmee bespaart een bedrijf kosten, tevens wordt de werksfeer en productiviteit verhoogd als de werknemers met machines en apparaten werken die veilig zijn.